9/06/2020

deNoordpool hecht veel waarde aan het respecteren van de nieuwe GDPR (Avg) wetgeving. Deze verklaring bevat het beleid van deNoordpool op het vlak van gegevensverwerking over hoe wij deze verzamelen, verwerken, gebruiken en met wie we ze delen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is deNoordpool, Spoorwegstraat 70, 2460 Tielen in deze tekst vermeld als deNoordpool. Voor vragen over dit beleid kan je contact opnemen via hello@denoordpool.be. Als deze vragen verder gaan dan een algemene vraag om inlichtingen, dan dien je je te identificeren. Zodoende zijn wij zeker dat de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekt wordt.

Wij verzamelen jouw gegevens wanneer je: – je contractueel aan ons verbindt; – je als gebruiker aanmeldt op onze website; – je inschrijft op onze nieuwsbrief; – een contactformulier invult; – informatie, of een offerte aanvraagt; – op een andere manier contact met ons opneemt. Voor het verzamelen van gegevens gebruiken wij zowel papieren als digitale documenten en formulieren.

Over welke gegevens gaat het?

Het betreft persoonsgegevens die jij meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de diensten waarvoor je op ons een beroep doet. Hieronder vind je een overzicht: voor het opmaken van offertes en het verwerken en uitleveren van jouw bestelling hebben we je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres(sen), BTW-nummer, betaalgegevens nodig. Daarmee kunnen we je bestelling verwerken, bezorgen en met je communiceren over je bestelling of offerte.

Derden

We geven je gegevens alleen door aan anderen als dat nodig is voor het verwerken van een bestelling. Zoals dat hoort hebben we met al onze onderaannemers aan wie we persoonsgegevens doorgeven, een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten. We werken uitsluitend met betrouwbare partners die strikt de nieuwe GDPR regelgeving naleven. In uitzonderlijke gevallen zijn wij genoodzaakt om jouw gegevens door te geven wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer overheidsinstanties het recht hebben om bij ons gegevens op te vragen.

Uw rechten

Wanneer wij jouw gegevens verwerken voor direct marketing, kan je je hiertegen ten allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met ons via hello@denoordpool.be. Je kan je gegevens die wij verwerken, steeds inkijken, en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit te vragen via hello@denoordpool.be. Wij vragen hierbij enkel een bewijs van jouw identiteit. Dit om te verhinderen dat jouw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

deNoordpool behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. De datum van de laatste wijzigingen is bovenaan vermeld.

Cookies

Om de service te garanderen die je van elke website verwacht moeten we soms kleine bestanden op jouw computer zetten, zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze website op jouw computer of mobiel toestel opslaat wanneer je onze site bezoekt. Zo onthoudt onze website de pagina’s die je hebt bezocht en jouw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, …) zodat je die niet bij ieder bezoek aan onze site opnieuw hoeft in te vullen, dat zijn functionele cookies. deNoordpool gebruikt ook cookies van Google Analytics om het bezoekersaantal op onze website te kunnen volgen, om mogelijke fouten te detecteren en om de algemene prestatie en interactie van onze website te verbeteren. Wij hebben een vewerkingsovereenkomst met Google. We maskeren het laatste octet van uw IP-adres om uw online-privacy te verbeteren.